img

Personalen är vår viktigaste resurs

img
Team

Ett sammansvetsat team

Personalen är vår viktigaste resurs. Vikentomater strävar efter att kunna erbjuda årsanställning till en stor del av personalen, men eftersom odling och gårdsbutik är säsongsanpassade har vi också ett antal tim- och säsongsanställda. Under högsäsong är vi cirka 30 personer som jobbar i växthus, packhall, kontor, gårdsbutik, restaurang samt med transport.
Att jobba med levande växter, som tomatplantorna är, kräver kunskap och engagemang. Personalen måste därför vara hängiven sitt arbete. I februari planteras tomaterna, därefter ska de bindas upp varje vecka och sänkas regelbundet för att inte slå i taket.
Under hela växtsäsongen övervakas plantorna så att de får optimala förhållanden och hålls fria från skadedjur och växtsjukdomar. Tomaterna skördas mogna, sorteras och packas i vår egen packhall. Våra chaufförer levererar tomaterna till butiker, restauranger och grossister varannan dag.
I varje led är personalens arbete avgörande för resultatet. Vi är glada för att ha personal som jobbat här i många år, både bland de fast anställda och bland säsongspersonalen. Många i teamet har sitt ursprung i andra länder, men arbetsvillkoren och lönerna följer kollektivavtal för alla anställda.
Vikentomater följer svensk lag och lönesättning. Sedan 2018 är företaget certifierat enligt Svenskt Sigills IP Arbetsvillkor. Det innebär att Vikentomater följer lagstiftning och branschens riktlinjer för en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och socialt ansvar. Certifieringen är utvecklad tillsammans med ledande experter och sakkunniga inom det arbetsrättsliga området samt godkänd av Sveriges nationella ackrediteringsorgan Swedac.

Företagsledning

Mats och Susanne

Sedan 1996 ägs och drivs Vikentomater av Mats Olofsson, som då tog över föräldrarnas företag. Trots skeptiska branschkollegor bestämde han sig tidigt för att utveckla sortimentet som idag omfattar omkring hundra olika sorters tomater, från att tidigare endast ha odlat runda, röda ”standardsorter”.

Mats har tillsammans med sin fru Susanne utvecklat företaget från ett rent odlingsföretag till ett uppskattat besöksmål. Gårdsbutiken och eventverksamheten har blivit mycket omtyckta och besökarna blir fler för varje år. Även Café och Bistro har utvecklats för varje år och numera har Vikentomater fullständiga rättigheter att servera alkohol.

Susanne Olofsson är huvudansvarig för gårdsbutiken. Stommen i utbudet är de egna Vikentomaterna samt andra grönsaker och bär från egen odling. Genom åren har sortimentet successivt utvecklat till att omfatta både närodlade grönsaker och produkter från andra lokala företag samt handplockade delikatesser från framförallt medelhavsområdet. Det som säljs i gårdsbutiken ska hålla samma höga kvalitet som våra egna produkter.

I september 2021 utsågs Vikentomater till Årets klimatbonde 2021. Motiveringen lyder: ” Vikentomater har funnits länge men behållit lusten för att hela tiden bli bättre – både i produktionen och i sina produkter. Resurseffektivitet är genomgående i allt de gör. Vikentomater sprider matglädje genom sitt fokus på att få fram de bästa klimatcertifierade tomaterna, sina event med kockar, sociala medier, restaurangen och utformningen av butiken där tomaterna säljs som lösgodis. Vikentomater är klimatcertifierade och har också en certifiering IP Arbetsvillkor som en garant för att de är schyssta arbetsgivare.”
Bakom utmärkelsen står Svenskt Sigill, WWF och organisationen Årets bonde.

img
img
Bakgrund

Vår historia

Vikentomater startades 1964 av Gunnel och Kjell Olofsson. De började med frilandsodling men byggde snart de första växthusen för tomater. Sonen Mats tog över företaget 1996 och började utveckla tomatsortimentet från röda runda tomater till ett nischsortiment av omkring hundra olika sorters tomater varje år. Tomatsäsongen varar från mitten av april till slutet av oktober.

Sedan några år tillbaka omfattar odlingen även bär. Jordgubbssäsongen varar från april till oktober, medan övriga bär har kortare säsong. Självplock för allmänheten förekommer under sommarmånaderna, företrädesvis av hallon, blåbär och björnbär.

Vikentomater odlar även gurka, paprika, chili, sallat och kryddor. Dessutom sker förädling till bland annat ketchup, tomatmarmelad och sylt.

Gårdsbutiken startade 2013 och säljer utöver egna produkter ett noga utvalt sortiment av närodlade grödor och produkter samt utländska delikatesser. Susanne Olofsson är butiksansvarig och butiken håller öppet från februari till jul.

Verksamheten omfattar dessutom en event- och kursverksamhet. Sedan 2014 finns ett gästkök dit proffskockar bjuds in för att laga mat inför publik. I lokalerna hålls även föredrag och kurser med anknytning till mat och odling.

Vikentomater bedriver en egen Café och Bistro och har fullständiga rättigheter för försäljning av alkoholhaltiga drycker.

Företagets grundare Kjell Olofsson var aktiv i både odling och butik fram till sin bortgång hösten 2017. Vi saknar honom och minns honom med glädje.

Certifieringar och utmärkelser

Kvalitet och engagemang

Vikentomater har mottagit följande utmärkelser och godkänts för följande certifieringar:

2021 Årets klimatbonde, utsedd av organisationen Årets bonde i samarbete med Svenskt Sigill och WWF.

2018 Årets Matproducent, utsedd av tidningen Magasinet Skåne.

2018 Vikentomater certifieras enligt Svenskt Sigills krav för klimatcertifiering och IP Arbetsvillkor.

2015 Nominerad till Årets besöksnäring i Höganäs kommun.

2010 utsågs VD Mats Olofsson till Årets Företagare i Höganäs kommun.

2009 tilldelades Mats och Susanne Olofsson på Vikentomater Gastronomiska Akademiens diplom för utomordentliga insatser för svensk matkultur.

2002 Vikentomater tilldelades Skåneländska Gastronomiska Akademiens diplom. Vikentomater är certifierat, IP-klassat, av Svenskt Sigill. Certifieringen är en kvalitetsgaranti. För att få märka sina produkter med Svenskt Sigill ställs höga krav på att företaget följer en lång rad regler för både växter, odling och arbetsmiljö. Certifieringen revideras årligen, läs mer här.

img
img
Miljöpolicy

Med hänsyn till naturen

För Vikentomater är det viktigt att bidra till en bättre miljö – både för naturen och för människorna. Vikentomater odlas med största möjliga omsorg om miljön. Vårt mål är att skapa en hållbar odling där vi tar hänsyn till plantornas behov, omgivningen och våra anställda.

Miljö- och hållbarhetsarbete är inga ord på ett papper, utan något vi arbetar med dagligen. Sedan många år odlas tomaterna i pimpsten, ett vulkaniskt material som kan rengöras och återanvändas, vilket spar naturresurser. Vårt bevattningssystem är cirkulärt, vilket innebär att vi samlar upp, renar och återanvänder vattnet i systemet och därför inte bidrar till näringsläckage i naturen. Dammen vid entrén samlar endast upp regnvatten från taken.

För att förbättra pollineringen använder vi humlor och vid angrepp av ohyra sätts olika nyttodjur in för att bekämpa skadedjuren. Tomater kan också drabbas av bakterier och växtvirus. Det förebygger vi med god hygien, bland annat rör vi aldrig plantorna utan handskar och tillåter inga utomstående att gå in i odlingsväxthusen.
Växthusen värms sedan 2018 med pellets, vilket gör att vi släpper ut mindre växthusgaser och företaget har därmed blivit klimatcertifierade av Svenskt Sigill. Sedan 2019 har vi en solcellsanläggning som förser företaget med el.

För att minimera svinn från odlingen förädlar vi egna produkter till sylt, såser och liknande.